Vauhdittamo Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus mobiili Vipuvoimaa Eu:lta, ELY-keskus

Hyvät käytännöt

Tällä sivulla jaamme Vauhdittamo ESR -hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Toivottavasti tuloksistamme on apua ja iloa sinulle, joka teet hanketyötä työllisyys- ja koulutuskentällä.

20.5.2020
Yrityspiste on työllisyystoimijoiden verkosto. Yrityspisteen kautta yrittäjä voi yhden puhelinnumeron kautta välittää Lahden ja koko seudun työllisyyspalveluverkostolle työntekijätarpeensa. Samalla tavalla hoituvat myös yrityksen kehittämiseen liittyvät kysymykset.
20.5.2020
Vauhdittamon hanketyöntekijät aloittivat työnsä 1.10.2017. Palvelupisteen tilat saatiin käyttöön 1.11.2017. Ensimmäinen kuukausi ilman tiloja käytettiin hankkeen suunnitteluun, olennaisen verkoston hahmottamiseen ja haltuun ottamiseen. Käytännössä tämä tarkoitti vierailuja keskeisten yhteistyökumppaneiden luona.
18.5.2020
Mitä: rekrytapahtumat Kenelle: kaikille uutta työtä etsiville päijät-hämäläisille (työnhakijat, työssä olevat, opiskelijat, sivutyötä etsivät) Miksi: kasvokkainen kohtaaminen työnantajan kanssa antaa työnhakijalle ja työnantajalle enemmän kuin pelkät hakuasiakirjat.
18.5.2020
Kenelle Vauhdittamo on suunnattu? Mikä on palvelulupauksemme? Mitkä ovat keskeisiä arvojamme, joista pidämme kiinni? Muun muassa tällaisia kysymyksiä olemme työstäneet pitkin hanketta tiimin kesken ja yhteistyökumppaneita apuna käyttäen.
14.5.2020
Vain palautetta keräämällä voi tietää, mikä palvelun vaikuttavuus on ja mitä asioita pitää kehittää. Vauhdittamossa on kerätty systemaattisesti palautetta työnhakija- ja työnantaja-asiakkailta, tapahtumakävijöiltä sekä palvelupisteessä asioivilta. Neljä kertaa vuodessa toteutettava vaikuttavuuskysely on antanut ajantasaista faktatietoa Vauhdittamon asiakkaiden jatkopoluista sekä arvioita palvelun laadusta.
14.5.2020
Jo Vauhdittamon alkumetreillä oli selvää, että haluamme koulutusohjauksen ja neuvonnan tiiviisti osaksi Vauhdittamon viikkorytmiä. Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestystekijä Lahden työllisyyslukujen kohentamiseksi, ja opiskelu on monelle työnhakijalle ratkaiseva askel kohti uutta työtä. Päijät-Hämeen alueella on toiminut jo pitkään Opin Ovi –verkosto, joka on hankekauden jälkeen jäänyt elämään.
13.5.2020
Vauhdittamo ESR -hanke käynnistyi 1.10.2017, kun hanketyöntekijät aloittivat työnsä. Hankkeen alkuvaiheessa oli olennaista saada projektin käynnistyminen työllisyyskentän toimijoiden tietoon.
13.5.2020
Yksi Vauhdittamon tavoitteista on ollut tuoda verkostolle tutuksi raikkaita, uudenlaisia ja monenlaiseen toimintaympäristöön sopivia arjen helpottajia: menetelmiä, työkaluja ja myös digitaalisia ratkaisuja. Näitä käytännön välineitä työhön on esitelty esimerkiksi kevätjuhlissa (ks. tarkemmin Palvelumuotoilu hanketyössä -artikkeli) ja tuotu luontevaksi osaksi arjen yhteistyötä
12.5.2020
www.canva.com on ilmainen sivusto, jossa on valtava määrä pohjia mainoksiin, some-postauksiin, kutsuihin ym. esitteisiin ja markkinointimateriaaleihin. Canvasta löytyy myös erittäin hyviä, visuaalisia CV-pohjia, joita on käytetty asiakastyössä varsinkin niiden asiakkaiden kanssa, joiden tietotekniset taidot ovat hyvällä tasolla.
12.5.2020

Hankkeen alussa on tärkeä luoda strategia digitaalisia ympäristöjä varten. Digistrategia määrittää toiminnan suunnan ja auttaa säilyttämään toiminnan fokuksen.

13.5.2020
"Brändi on asiakkaan määrittelemä aineeton hyödyke, joka kytkeytyy hänen mielikuvaansa, tietoonsa ja kokemuksiinsa tietystä tuotteesta tai palvelusta."
4.5.2020
Vauhdittamo-työn ydin ja sydän on Aleksi kympissä sijaitseva palvelupiste. Ensimmäisessä hyvässä käytännössä esittelemme asiakastyöhön liittyviä periaatteita, arvoja ja toimintatapoja, joista saamme usein kiitosta. ”Palvelu olen minä”: ei luukutusta, juoksutusta vaan asian hoitamista tässä ja nyt niin pitkälle kuin se on mahdollista verkoston apua käyttäen. Jokainen ovesta sisään astuva ansaitsee arvokkaan kohtaamisen ja tietysti kupin kuumaa juotavaa: Miten voisin olla avuksi?